I přes nepříznivé makroekonomické podmínky vykázal Unipetrol v druhém čtvrtletí 2,9 miliard Kč čistého zisku

(ilustrační obrázek)

 • Tržby skupiny Unipetrol činily 31,1 mld. Kč
 • Čistý zisk dosáhl 2,9 mld. Kč, provozní zisk EBITDA LIFO 2,3 mld. Kč 
 • Benzina pokračuje v růstu: vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 404 mil. Kč a zvýšila tržní podíl na 22,2 %
 • Unipetrol se dohodl se zajistiteli na konečné kompenzaci ve výši 1,6 mld. Kč za mimořádnou událost na etylenové jednotce v Litvínově v roce 2015

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2018. Hospodářské výsledky byly negativně ovlivněny nepříznivým stavem makroekonomického prostředí, zejména výrazně rostoucí cenou ropy (meziročně +48 %) a z toho plynoucími nižšími maržemi v rafinérské (meziročně -34 %) i petrochemické části (meziročně -22 %).

Tržby činily 31,1 miliardy Kč, v meziročním srovnání se udržely na srovnatelné úrovni s minimálním poklesem o 44 milionů Kč. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 2,3 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 4,2 miliard Kč (-64 %). Čistý zisk dosáhl hodnoty 2,9 miliardy Kč, meziročně klesl o 687 milionů Kč (-19 %).

Unipetrol se dohodl se zajistiteli na konečném vypořádání v částce 1,6 mld. Kč kompenzující ušlý zisk a škody za mimořádnou událost na etylenové jednotce v chemickém závodě v Litvínově ze srpna 2015. Celkové vyrovnání s pojistiteli dosáhne úrovně 12,2 mld. Kč. Investice za druhé čtvrtletí dosáhly výše 2,3 mld. Kč, přičemž směřovaly především do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3, do plánované údržby a modernizace rafinérie Kralupy nad Vltavou a do modernizace čerpacích stanic Benzina.

„Klíčovým projektem druhého čtvrtletí byla plánovaná zarážka v rafinérii v Kralupech nad Vltavou, během které jsme úspěšně realizovali generální údržbu a modernizaci celého areálu,“ řekl Krzysztof Zdziarski, generální ředitel společnosti Unipetrol, a dodal: „V litvínovské rafinérii jsme spustili výrobu leteckého paliva, které jsme vyráběli dosud jen v Kralupech. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po leteckém palivu. Rozšířením výroby do Litvínova můžeme efektivněji rozložit výrobní kapacity, zvýšit flexibilitu distribuce a účinněji reagovat na sezónní výkyvy ve spotřebě paliva.“

Segment downstream – pokračující růst petrochemického segmentu, pokles v rafinérské části

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol v druhém čtvrtletí roku 2018 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 1,9 miliard Kč. V meziročním srovnání jde o pokles o 4,2 miliard Kč (-69 %). Dosažené výsledky byly negativně ovlivněny zejména nízkými maržemi z důvodu rostoucí ceny ropy na světových trzích.  K meziročnímu růstu došlo v petrochemickém segmentu. Etylenová jednotka byla využita z 89 %. Prodej petrochemických produktů vzrostl v meziročním srovnání o 2 % na úroveň 511 tisíc tun. Rafinérská část výrobních kapacit byla využita na 77 %, objem zpracované ropy meziročně klesl o 22 % na 1,6 milionů tun, zejména kvůli plánované zarážce rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně klesly o 16 % na 1,5 milionů tun.

Segment maloobchod – provozní zisk, pokračující modernizace, růst tržního podílu

V maloobchodním segmentu skupina Unipetrol vykázala v druhém čtvrtletí roku 2018 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 404 milionů Kč, který se v meziročním srovnání pohybuje na zhruba stejné úrovni (-3 %). K tomuto výsledku přispěl zvýšený prodej pohonných hmot díky rozšiřující se síti čerpacích stanic Benzina a zvyšování výtoče. Benzina pokračovala v investicích do modernizace čerpacích stanic a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe. Ten ve druhém čtvrtletí rozšířila na dalších 19 čerpacích stanic. Celkově tak mohou zákazníci využívat nabídku tohoto občerstvení již na 229 stanicích ze současných 405 čerpacích stanic. Unipetrol tím v druhém čtvrtletí letošního roku nadále posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když ke konci června evidoval ve své síti Benzina 405 čerpacích stanic. Tržní podíl Benziny se zvýšil na  22,2 % (duben 2018).

 

Konsolidované neauditované finanční výsledky skupiny Unipetrol (mil. Kč)

 

Q2 2017

Q2 2018

Meziroční rozdíl

H1 2017

H1 2018

Meziroční rozdíl

Výnosy

31 181

31 137

-0,1 %

61 031

58 309

-5 %

EBITDA LIFO

6 543

2 336

-64 %

10 160

3 831

-62 %

EBITDA

6 055

3 368

-44 %

10 026

4 734

-53 %

EBIT

5 345

2 559

-52 %

8 673

3 146

-64 %

Čistý zisk

3 573

2 886

-19 %

6 399

3 208

-50 %

Pro více informací klikněte ZDE

16. 08. 2018 15. 08. 2018

Zprávy z oboru

Německu se stále nedaří rozvíjet přenosovou soustavu dostatečně rychle, pomoci má nový plán

Německý ministr energetiky Peter Altmaier přišel s plánem, jak urychlit rozvoj elektrické sítě v zemi. Německo se v současnosti potýká s komplikacemi týkajícími se…
 • 16. 08. 2018
 • 22:00

Palivové články jako součást transformace energetiky? V Koreji této technologii věří

Pod pojmem palivový článek se rozumí elektrochemické zařízení přeměňující chemickou energii paliva na energii elektrickou. Takováto zařízení se už dnes využívají i k výrobě…
 • 16. 08. 2018
 • 22:00

Na revizi kotlů je rok navíc. Cenu za kontrolu by ministerstvo chtělo ještě omezit

Majitelé kotlů na tuhá paliva získávají více času na jejich revizi. Ve Sbírce zákonů nyní vyšla změna, která lhůtu pro povinnou kontrolu posunuje ze dvou let na tři roky.…
 • 16. 08. 2018
 • 21:31

Pod italskou pláží povede plynovod, místní cítí od Hnutí pěti hvězd zradu

Mnohé jižany si italské Hnutí pěti hvězd v jarních volbách získalo slibem, že skoncuje s plány postavit 877 kilometrů dlouhý Trans-adriatický plynovod vedoucí z Kaspického…
 • 16. 08. 2018
 • 15:34

Certifikace WELL: zdraví a spokojenost uživatelů budov na prvním místě

Klíčovým bodem trvalé udržitelnosti bylo donedávna zejména to, jak jsou budovy šetrné vůči okolnímu prostředí a jaký na něj mají dopad. Poněkud se ale zapomínalo na samotné…
 • 16. 08. 2018
 • 15:00

Cvičení v Elektrárně Dětmarovice: hasiči likvidovali únik nebezpečné čpavkové vody

Elektrárna Dětmarovice má za sebou další z pravidelných havarijních cvičení, jejichž cílem je ověřit připravenost zaměstnanců na řešení mimořádných situací. Letos se…
 • 16. 08. 2018
 • 14:31

Informace z JE Dukovany 16/08/2018

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 2, 3, 4 jsou provozovány na 100% výkonu. Provozní systémy elektrárny pracují podle potřeb režimu bloků. Od začátku uvedení elektrárny do…
 • 16. 08. 2018
 • 14:31

INFORMACE Z JE TEMELÍN 159 / 2018

První blok je v provozu na plánovaném výkonu. Druhý blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
 • 16. 08. 2018
 • 14:31

Zvolen předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZ

Dozorčí rada na svém dnešním zasedání zvolila předsedou dozorčí rady pana Ing. Otakara Horu, CSc a místopředsedou JUDr. Zdeňka Černého, MBA.
 • 16. 08. 2018
 • 13:33

Novinky OZE II/07/2018

Přinášíme Vám přehled novinek z oblasti obnovitelných zdrojů energie za druhou půli července.
 • 16. 08. 2018
 • 13:00

starší novinky