ČEZ sází na novou energetiku

(ilustrační obrázek)

„Jsme víc, než jen poskytovatel jednotlivých služeb a produktů,“ říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Kalendářní rok se blíží ke konci, takže už určitě víte, jak si ESCO vede...

Od roku 2014, kdy společnost vznikla, jsme se výrazně rozrostli. Poslední výsledky jsme představili za rok 2016, kdy jsme u produktů z nové energetiky zaznamenali dvouciferný růst. A to jak u tržeb, tak u EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy, pozn. red.). Letošní výsledky budou také velmi dobré. Náš růst se přitom skládá ze dvou složek. Tou první je organická expanze, protože zájem o naše služby roste s tím, jak si firmy a samosprávy důležitost možností v decentrální energetice začínají čím dál tím víc uvědomovat. Druhou složkou jsou akvizice, protože se snažíme naše portfolio neustále doplňovat o nové služby, abychom našim zákazníkům mohli nabízet komplexnost skutečně od A do Z.

 

Jaké novinky jste letos zákazníkům nabídli?

Velkým zákazníkům dokážeme poskytnout řešení veškerých jejich energetických potřeb nehledě na to, zda chtějí jen dodávat komodity, touží po energetických úsporách, nebo si přejí kompletní řešení energetického managementu. To vše umíme zajistit z jednoho místa, přičemž zákazník komunikuje s jediným dodavatelem v podobě ČEZ ESCO. Letos jsme se rozhodli rozšířit naše kompetence také v technické správě budov. Naší největší letošní akvizicí na českém trhu proto byla společnost KART, která má téměř 150 zaměstnanců. Mezi její klienty patří vědecká centra, hotely Hilton a Corinthia nebo Národní galerie. Akvizice chystáme i do budoucna, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Kolegové zkoumají některé příležitosti například v Polsku a Německu. Soutěžíme také řadu velice zajímavých zakázek, některé za stovky milionů korun.

 

Zmiňujete Slovensko, kde jste na konci listopadu představili plány pro expanzi na tento trh, a to za přítomnosti slovenského premiéra a ministra hospodářství SR...

Český a slovenský energetický trh vznikal společně, takže ho čekají stejné výzvy. Podobně i naše země jsou sestersko-bratrské. Jsme vnitrozemské proexportní průmyslové ekonomiky, které byly dlouho součástí jednoho státního celku. Průmysl obou našich států je energeticky vysoce náročný a čeká ho nutná modernizace, podobně naše města čekají změny v chodu energetických hospodářství, fungování budov, v dopravě. V nadsázce můžeme mluvit o ESCO Slovensku...Pro ČEZ ESCO je logické, že řešení, která aplikuje v Česku, teď chce nabízet i na slovenském trhu.

 

Co další státy? V Polsku jste působil jako country manager, energetiku tam dobře znáte, využijete toho nějak při expanzi firmy na polský trh?

Trhy mimo Česko a Slovensko nemám na starosti já, ale moji kolegové z ESCO International, ale mohu snad prozradit, že se samozřejmě ČEZ jako jedna z deseti největších evropských energetik dívá i v ESCO oboru dál, než na český nebo slovenský trh. ČEZ už letos koupil jednu z velkých německých firem Elevion, což je firma, jejíž kořeny sahají až do roku 1863 a stojí na společnosti, která pracovala i pro německý císařský dvůr. V jednáních jsou i nějaké akvizice na polském trhu. V zahraničí rosteme ale i organicky. Společnost ČEZ ESCO Polska získala zakázky například v renovaci osvětlování nebo tepelného hospodářství budov.

 

Jaká je vaše akviziční strategie?

Nekupujeme bezhlavě a, pokud se o nějakou společnost ucházíme, musíme vědět, zda zapadá do našich plánů strategického rozvoje jak pro konkrétní trh, tak celkově. Děláme to tak už několik let a čas od času najdeme firmu, o kterou máme zájem a kde bude třeba brzy docházet ke generační obměně, takže její zakladatelé přemýšlejí, co dál a hledají strategického partnera. ČEZ ESCO se kromě českého trhu dívá i na ten slovenský a zkoumáme tu několik akvizičních možností. Kolegové z ESCO International dělají to samé například v Polsku nebo Německu.

 

Nová energetika je zájmem všech velkých energetických firem, na trhu je tedy velká konkurence. Co je vaší konkurenční výhodou a jak se uplatňuje?

Na každém národním trhu to bude něco trochu jiného. V Česku a na Slovensku jsou naše základní výhody dvě. Je to zaprvé komplexnost služeb na několika úrovních, zadruhé stabilita a značka ČEZ. Tu v obou těchto zemích každý zná a ví, že se nejedná o garážovku, která tu za dva roky nebude a společný projekt se třeba dostane do potíží. Výstavba a následný provoz kogeneračních jednotek, EPC projekty, instalace a provoz elektrických zařízení nebo zařízení na výrobu chladu řada našich služeb je běh na dlouhou trať, ne měsíce, ale na roky. Zákazník v takovém případě potřebuje partnera, o kterém je přesvědčen, že mezitím nezkrachuje. Pro nás zas taková dlouhá spolupráce znamená závazek co největší profesionality. Žádné šup, šup a hotovo, báj báj zákazníku! Když s někým na zakázce spolupracujete třeba osm let, nemůžete to odbýt, ale musíte tomu věnovat neustálou péči, jinak to nebude fungovat.

 

A co výhoda číslo dvě?

Tou je komplexnost, která má koneckonců také podobnou rovinu. Když jste zodpovědní za analýzu dosavadního stavu, návrh řešení, projektování, instalaci a pak i třeba provoz, tak se prostě nemáte na co vymluvit. Kdyby byly výsledky špatné, tak nemůžete říct: Hele, on to projektant špatně naprojektoval, já jako instalační firma za nic nemůžu. Protože projektant jste také vy. Na druhou stranu, když pak všechno klape, tak z toho máte samozřejmě dvojnásobnou radost, protože jste to vymysleli i realizovali a je to celé vaše dílo.

Komplexnost poskytujeme samozřejmě i proto, že máme obrovskou paletu služeb, které se mohou vzájemně doplňovat. Získali jsme teď například jednu zakázku za několik set milionů korun v závodě jednoho nadnárodního výrobce. Jednalo se o technickou správu budov, ale hned jsme se zároveň začali zabývat optimalizací celého energetického a technického fungování výroby. Dokážeme tak zákazníkovi navrhnout i řešení v jiných odvětvích, než kvůli kterým za námi přišel. Pokud mu to nedává smysl, fajn, pokud dává, domluvíme se třeba na další spolupráci.

 

O který typ energetických služeb je největší zájem?

Takhle se to opravdu nedá zjednodušit. Záleží na tom, co konkrétně firma, obec, nebo příspěvková organizace poptává. Jsou samozřejmě produkty, které chtějí většinou jen velcí zákazníci rozvodny, kogenerační jednotky, a pak produkty určené pro všechny třeba renovace osvětlení. Klienti však začínají víc požadovat právě komplexnější řešení. Dobře je to vidět u fotovoltaiky. Dříve se instalovaly jen FVE elektrárny, dnes je už prakticky standardem hybridní řešení s bateriemi, brzy už bude obvyklým doplňkem i dobíjecí stanice pro elektromobil.

 

Decentralizované lokální zdroje, např. malé kogenerace, měl ČEZ v plánu už před několika lety, čeho se v tomto oboru podařilo dosáhnout?

Naše dcera ČEZ Energo, kterou máme společně s výrobcem kogeneračních jednotek TEDOM, působí na trhu už sedm let a instalovala a provozuje přes sto kogeneračních jednotek. Je to společně s firmou ČEZ Energetické služby jeden ze základních kamenů, na kterých vznikla ČEZ ESCO. Úspěchy těchto firem byly signálem pro ČEZ, že na trhu energetických služeb existují velké možnosti.

 

Podnikání v oblasti zájmů ČEZ ESCO je hodně ovlivněné legislativou a nastavením regulačních mechanismů v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE). Nebrzdí vás to?

V této oblasti příliš nepodnikáme. Nemáme velké solární ani větrné parky. Zabýváme se službami a energetickými úsporami. Vlastně jediný obnovitelný zdroj, který instalujeme, jsou střešní fotovoltaické elektrárny. Tady je dobrou zprávou rozšíření možností podpory z různých zdrojů. Už tu není jen Nová zelená úsporám pro domácnosti, ale je tu i možnost čerpat podporu pro podnikatele například z programu Ministerstva průmyslu a obchodu OPPIK, obce a kraje zas mohou využít operační programy pro životní prostředí z EU, bytové domy dosáhnou na IROP, což je integrovaný regionální operační program. V podstatě dnes všechny sektory mohou čerpat dotace. Zájem je velký, bohužel administrativně je proces složitý a dlouhý.

Víc nás ale trápí například situace okolo EPC projektů. To jsou projekty, kdy zákazník prakticky nic neinvestuje a investici splácí z úspor, které má garantované ve smlouvě. Řekli byste si to je klasická win-win situace a skvělá možnost ušetřit na provozu státních budov. No, ale není. Podle zákona o rozpočtových pravidlech to totiž i tak znamená externí dluh a organizační složky státu, jako policie, armáda, soudy do toho jít nesmějí. U státních příspěvkových organizací nemocnice, divadla to je lepší. Požádají své rezorty a ministerstvo financí o souhlas a, pokud jej získají, realizaci projektu nic nebrání. Nejjednodušší je situace u krajů a dalších samospráv, které omezení nemají, a právě s nimi děláme nejvíc projektů.

 

Jak hodnotíte vývoj elektromobility a jak se na něm podílíte?

Příběh elektromobility bych rozdělil do dvou částí. Ta první se týká samotné infrastruktury, kde má Česká republika oproti státům západní Evropy co dohánět. My do infrastruktury veřejných dobíjecích stanic investujeme poměrně hodně. ČEZ už jich postavil téměř devadesát a dalších 40 chceme postavit do konce příštího roku. Snažíme se také elektromobilitu zahrnout v rámci konceptu smart city do plánů jednotlivých měst nebo i větších samosprávních celků. Instalovali jsme deset nabíjecích stanic pro elektrobusy v Třinci, který jich má dnes vedle Vídně nejvíc v regionu. Elektrobusy jezdí i do našeho sídla v BB Centru a nedávno jsme oslavili miliontého dopraveného cestujícího.

Druhou otázkou je elektromobilita pro domácnosti nebo firmy. Nové produkty pro domácnosti připravuje naše sesterská firma ČEZ Prodej, my se nyní intenzivně zabýváme firemními řešeními. Bavíme se o návrzích a instalacích dobíjecích stanic ve firemních areálech, elektrifikaci firemních fleetů, platformách pro dobíjení, pronájmu či prodeji elektromobilů. Nabízíme wallboxy, kabely pro dobíjení, zprostředkováváme dotace. Všechny evropské automobilky teď ke svým modelům chystají elektrické alternativy, takže cena elektromobilů půjde postupně dolů díky klasickým úsporám z rozsahu. Výhody v podobě nižších nákladů na provoz i servis, protože na rozdíl od spalovacích motorů se elektromobil samozřejmě nezanáší, snazšího parkování ve městech, jízdy ve vyhrazených pruzích apod. budou naopak setrvávat. Pro řadu firem je elektrifikace flotily také dobrým PR. V případě fleetů čítajících u některých společností stovky vozů také samozřejmě jednáme o dostatečně robustní dobíjecí infrastruktuře, posílení elektrického vedení, kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami. Posílit svou pozici v elektromobilitě chce například Dopravní podnik hlavního města Prahy. Od prosince mu tak pronajímáme deset elektromobilů různých značek, aby si je otestoval v regulérním provozu. Pracujeme také na strategickém partnerství se společností Škoda Auto. O dobíjecích stanicích uvažujeme jak u jejích výrobních hal, tak v prodejnách automobilů.    

 

18. 02. 2018 17. 02. 2018

Zprávy z oboru

BILANCE SBĚRU: Češi odevzdali k recyklaci 727 tun použitých úsporných zářivek, zachránili tak před znečištěním dvě slapské přehrad

Třicet procent úsporných zářivek lidé stále vyhazují do směsného odpadu místo do speciální sběrné nádoby. Třetinu vyřazených ,,úsporek" lidé vyhodili do směsného odpadu…
 • 17. 02. 2018
 • 17:22

Před 60 lety se předčasně napustilo Lipno. Český Krumlov tím zachránilo před povodní

Vodní nádrž Lipno, nebo také „jihočeské moře“, má za sebou šedesát let od svého předčasného napuštění. K němu došlo 17. února 1958, přehrada tím zachránila Český Krumlov…
 • 17. 02. 2018
 • 15:22

Polsko má obří problém se smogem. Lidé hledají triky, které jim umožňují dýchat

Čím dál více Poláků si uvědomuje, jak je polské ovzduší znečištěné. Obchod s výrobky proti smogu kvete. Prodejci nabízejí různobarevné roušky a ochranné kosmetické prostředky.
 • 17. 02. 2018
 • 12:22

Byty v Praze ještě podraží. Ceny zvyšuje i Airbnb, tvrdí analytik

Hlavní město v dostupnosti vlastního bydlení za dalšími evropskými metropolemi zaostává. Důvodem je rychlý růst cen nových bytů, kterému nestačí růst platů. Podle partnera…
 • 17. 02. 2018
 • 10:22

Siemens ČR: E.ON spustil největší bateriové úložiště v České republice

Společnost E.ON uvedla v Mydlovarech na Českobudějovicku do zkušebního provozu velkokapacitní systém pro ukládání energie. S kapacitou až 1,75 MWh jde o největší zařízení…
 • 17. 02. 2018
 • 01:22

Hlad po lithiu má i Švédsko, zintenzivní průzkum svých ložisek

Severská země v příštích letech vynaloží větší úsilí na nalezení ložisek drahých kovů a minerálů. Největší pozornost věnuje lithiu a kobaltu, jež jsou klíčovými složkami…
 • 16. 02. 2018
 • 20:22

Biomasa v elektrárnách stále častěji nahrazuje uhlí. Českými premianty jsou kotle v Hodoníně

České elektrárny produkují stále více proudu z dřevní štěpky. Největší množství v loňském roce vyrobila elektrárna v Hodoníně. Pro okolí to znamená především čistší ovzduší…
 • 16. 02. 2018
 • 18:22

Český vývoz láme rekordy. Výroba se ale musí přizpůsobit Průmyslu 4.0, řekl Hüner

Export českých výrobců v loňském roce dosáhnul rekordních čísel. Celkově vývoz vzrostl o 5,8 procent na 4,2 bilionů korun, což je o téměř 230 miliard více než v roce 2016.…
 • 16. 02. 2018
 • 16:21

Vyjádření Energetického regulačního úřadu k cenám dodávky elektřiny

S účinností od počátku kalendářního roku obvykle dochází ke změnám cen dodávky elektřiny na maloobchodním trhu s elektřinou. V této souvislosti považuje Energetický…
 • 16. 02. 2018
 • 15:22

Ve školních jídelnách se každoročně vyhodí až 48 tisíc tun potravin, kritizuje iniciativa

Až 48 tisíc tun jídla ročně, tedy zhruba 238 tun každý den, vyhodí žáci a studenti v českých školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy…
 • 16. 02. 2018
 • 14:22

starší novinky